Systemy alarmowe SSWiN


W dzisiejszych czasach system alarmowy sygnalizacji włamania i napadu SSWiN stał się koniecznością a koszty jego zainstalowania nie są wysokie w porównaniu do innych instalacji lub prowadzenia ochrony fizycznej, w której agent ochrony nie jest gwarantem błyskawicznej i skutecznej reakcji.

Każdy system można wyposażyć w całą paletę czujek mających na celu nie tylko wykrycie intruza lecz również wykrywających dym, płomień, gazy CO, CO2, metan, propan-butan, gazy usypiające, czy zalanie wodą.

Serce systemu – centrala alarmowa po wykryciu zagrożenia sygnalizuje i powiadamia właściciela lub agencję ochrony – poprzez nadajnik radiowy lub gsm.

Proponujemy systemy przewodowe-montowane przed zakończeniem stanu surowego zamkniętego budynku, w czasie montażu modułów kontenerowych obiektów kontenerowych różnego przeznaczenia, remontu domu oraz bez­prze­wo­do­we – instalowane w kilka godzin tam gdzie obiekt jest już wykończony i umeblowany.

Dzisiejsze systemy alarmowe pełnią również funkcje kontroli i sterowania np. poprzez telefon, komputer.

Montujemy również systemy alarmowe sygnalizacji pożaru SAP dedykowane specjalnie do wykrywania zagrożeń pożarowych i sterowania urządzeniami ppoż.

Proponujemy rozwiązania adekwatne do występujących zagrożeń i wymagań ujętych w normach takich producentów jak SATEL, DSC, JABLOTRON, CROW, POLON-ALFA.

Montaż, uruchomienie i serwisowanie prowadzone jest przez pracowników posiadających wysokie kwalifikacje, nie karanych, posiadających właściwą i wy­ma­ga­ną licencję wydaną przez Komendę Wojewódzką Policji.

Montaż – pytania do inwestora:

  1. Rodzaj i wielkość obiektu-ilość czujek ruchu?
  2. Instalacja przewodowa czy bezprzewodowa?
  3. Dodatkowe czujki np.dymu, CO, przyciski napadowe?
  4. Ilość i typ szyfratorów?
  5. Ilość sygnalizatorów zew. lub wew.?
  6. Miejsce zamontowania centrali alarmowej?
  7. Sposób powiadamiania o alarmie?

Zanim odpowiemy na zasadnicze pytanie: „ile to kosztuje?” chcemy uzgodnić w/w kwestie.